I Lungeklinikken i Ballerup kan allergisk astma og høfeber behandles, men nogle gange er det indiceret

med yderligere undersøgelser/behandlinger for allergi, og viderehenvisning er nødvendig

Klinikken tilbyder bl.a. flg. undersøgelser:

 • Lungefunktionsundersøgelse ved mistanke om Astma, KOL og andre lungesygdomme.
 • Bronkialprovokation
 • Anstrengelsestest
 • Stille indikation for undersøgelser m.h.p. diagnose af søvnapnø
 • Blodprøvekontrol
 • Allergiudredning : Undersøgelse for - og behandling af - nogle medicinsk allergiske sygdomme: Astma og høfeber med reaktioner på ex. pollen, allergi overfor dyr og støvmider.
 • Behandling af næsten alle typer lungesygdomme.
 • Udredning af årsag til åndenød og hosteFørste møde:

 • HUSK, at du ikke må tage antihistamin tabletter (allergipiller) eller øjendråber 3 dage før undersøgelsen
 • Du vil blive undersøgt med lungefunktion og nogle gange priktest
 • Overhold mødetidspunktet, så dine og andre patienters undersøgelser kan gennemføres til tiden.
 • Medtag din inhalationsmedicin, hvis du er i behandling med lungepræparater.
 • Undlad brug af creme på armene på besøgsdagen
 • Undlad brug af parfume, da nogle af vores patienter ikke tåler parfume.
 • Vi gør, hvad vi kan for at undgå unødig ventetid. Men ventetid kan opstå, bl.a. fordi speciallægen skal varetage akut sygebehandling
 • Hvis du ønsker, at vi ikke sender journalkopi og undersøgelsesresultater til egen læge og/eller henvisende læge, så giv os besked på dette.
 • Kend din højde

 • Tag ikke din inhalationsmedicin 24 timer inden besøg, hvis muligt